Matúš Čupka

Zelená hliadka

https://www.facebook.com/zelenahliadka

Tento článok je založený na publikácií P. Wilfling (2010) Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Via Iuris, voľne stiahnuteľná tu: http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/publikacie/zpibrozura.pdf